norkem - Your first link in the chemical chain

Vlamvertragers >

Natriumbicarbonaat en Kaliumbicarbonaat worden allebei toegepast bij de productie van brandblusmiddelen, waaronder brandblussers. Deze kunnen ook worden ingezet om organohalogene stoffen te produceren.


Gehalogeneerde vlamvertragers kunnen worden toegepast in combinatie met een synergetische stof zoals Antimoontrioxide om zo de effectieve werking nog verder te verbeteren. Ook andere vormen van antimoon worden toegepast, zoals Antimoonpentoxide en Natriumantimoon, maar ook Decabroomdifenyloxide.

We leveren bovendien een aantal minerale vlamvertragers, met name stoffen die boorhoudend zijn. We leveren Boorzuur, Dinatriumoctaboraat, Borax, Natriummetaboraat en Zinkboraat.

Ook magnesiumhoudende zouten zoals Magnesiumhydroxide worden toegepast in de productieprocessen voor vlamvertragers.