norkem - Your first link in the chemical chain

Kaliumferrocyanide >

Chemische formule: K4[Fe(CN)6] · 3H2O

Materiaal: Kaliumferrocyanide, ook aangeduid als geel bloedloogzout of kaliumhexacyanoferraat(II), is een coördinatieverbinding die bij kamertemperatuur limoengele monokliene kristallen vormt en bij het kookpunt ontleedt. De verbinding wordt ook gebruikt om ijzer en staal te temperen, bij elektrisch galvaniseren, het kleuren van wol, als reagens in laboratoria en als mild oxideermiddel in de organische chemie.

Productcategorieën: Technisch en Levensmiddelen.

Verpakking: Materiaal is leverbaar in zakken met een nettogewicht van 25 kg.

Beschikbaarheid: Deze stof is normaliter op voorraad.